Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Pracovní doba o prázdninách:
vždy ve středu od 9:00 do 11:00 (kromě středy 26. 7.)
V případě nutnosti volejte:
581 701 613 (kancelář)
581 701 616 (ekonom)
730 195 628 (školník)
606 786 286 (ředitel školy)

Uveřejňování smluv se řídí zákonem č.340/2015 Sb. - zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

odkaz na Registr smluv

 

Škola zapojena v projektech

 

Účetní závěrka za rok 2014

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha

Účetní závěrka za rok 2015

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Účetní závěrka za rok 2016

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2016 

kupní smlouva 

Učebnice 2015

Kupní smlouva

Tenisáček na ozdravném pobytu 2015/2016

Kupní smlouva

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky

Kupní smlouva

Dodávka elektřiny

Kupní smlouva  

Po roce je z Tenisáčku Tenisák 2016/17

Kupní smlouva