Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

23. listopadu - Bruslení 5.S, 6.ABS, 7.ABC (8:30 - 9:30)
30. listopadu - Bruslení (8:30 - 9:30) 1.AS, 2.A, 3.AS, 4.AB
5. prosince - Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)

Uveřejňování smluv se řídí zákonem č.340/2015 Sb. - zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

odkaz na Registr smluv

 

Škola zapojena v projektech

 

Účetní závěrka za rok 2014

rozvaha
výkaz zisku a ztráty
příloha

Účetní závěrka za rok 2015

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Účetní závěrka za rok 2016

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Učebnice 2016 

kupní smlouva 

Učebnice 2015

Kupní smlouva

Tenisáček na ozdravném pobytu 2015/2016

Kupní smlouva

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky

Kupní smlouva

Dodávka elektřiny

Kupní smlouva  

Po roce je z Tenisáčku Tenisák 2016/17

Kupní smlouva