Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

19. - 23. února - Sběr papíru
27. února od 16 h - Školička nanečisto

V rámci ekologických programů Střediska volného času Atlas a Bios PřerovStříbrná Hanka Rejzková se uskutečnil 23. ročník přírodovědné ekologické soutěže "Naší přírodou". Soutěž byla rozdělena do pěti kvalifikačních kol, které proběhly během měsíců února a března.

Dne 9.4.2010 proběhlo Účastníci turnaje v PC učebnách školní kolo turnaje ve známé hře Frozen Bubble . Účastnily se téměř všechny třídy 2. stupně a výsledek byl při nejmenším překvapující. 

I letos (19. března 2010) jsme se sešli v hojném počtu, abychom provětrali 18 eternitových drah ve sportovním centru Mlýn.Minigolfisté na minigolfu

Do bojů zasáhlo celkem 27 žáků, kteří soupeřili v kategoriích jednotlivců a družstev. Shlédněte s námi jejich výsledky:

Ve středu 10. 2. 2010 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže.Přehlídka oceněných
V 1. kategorii (2. - 3. třídy) postoupila do okresního kola Marie Štěpánová (2.A) a Veronika Grbičová  (3 B). Z druhé kategorie (4. - 5. třídy) bude naši školu reprezentovat Tereza Pavlíčková (4.A) a Zuzana Prášilová (5.A).

V měsíci listopadu proběhla regionální literární soutěž vyhlášená SVČ Atlas a Bios Přerov.Úspěšní a šťastní mladí autoři Soutěžní téma mělo název „Tak to vidím já" a bylo zaměřené proti asociálnímu chování dětí. Nejvyšší posty v této soutěži v kategorii 6. a 7. tříd získali žáci naší školy.

thumb_img_4521_1.jpg Ve středu 14.5. se v naší škole konala SOUTĚŽ PRVŇÁKŮ A DRUHÁKŮ V ANGLIČTINĚ.
Své znalosti si změřilo 37 žáků, kteří navštěvují kroužky angličtiny. Předvedli, jak ovládají slovíčka z okruhů BARVY, ČÍSLA, JÍDLO, ZVÍŘÁTKA, ŠKOLNÍ POTŘEBY a OBLEČENÍ. Svou paměť si vyzkoušeli pří KIMOVĚ HŘE.
Na závěr dostali všichni sladkou odměnu a vítězové diplomy a ceny od KRPŠ

V pondělí 31. 3. 2008 v odpoledních hodinách se z tělocvičny ZŠ U Tenisu nezvykle ozývala hudba, která doprovázela tance našich žaček a žáků . Proběhla tu soutěž v tancích jednotlivců, dvojic a skupin.

    Děti předvedly divákům a čtyřem rozhodčím moderní, standardní a latinské tance. Obdivovali jsme i tanec z daleké Indie.

Pod vedením  pana Františka Štece startovali a zvítězili mladší žáci naší školy na okresním přeboru škol v šachu.