Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5.-9. 11.: Ozdravný pobyt Podmitrov 4. roč. - Fotogalerie
27. 11.: Den otevřených dveří od 14:00 do 17:30

V letošním školním roce se vybraní žáci 2.-3. ročníku zúčastnili Školní ligy v házené v Žeravicích. Liga byla tvořena celkem čtyřmi turnaji, vždy po dvou v každém pololetí. Naši žáci měřili síly s družstvy ze základních škol z Přerova i nejbližšího okolí: ZŠ Přerov, Trávník; ZŠ Přerov, Velká Dlážka; ZŠ Přerov, Za Mlýnem; ZŠ Brodek u Přerova; ZŠ Rokytnice.

thumb_2.jpg 

V pátek 25. dubna 2014 se konalo Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v DDM Atlas Přerov.Dopravní soutěž
Naše družstva se umístila na předních místech.

V úterý 18. února 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši nejlepší zeměpisci.

V kategorii A, což jsou žáci 6. třídy, se umístil Milan Kořínek na 7. místě a Lenka Ryšavá na místě 8. Oba jsou žáci 6.S.

V kategorii B, soutěží žáci 7. tříd, se na 9. místě umístil Marian Frais ze 7.S a na 13. místě Adam Richter ze 7.A.

Během měsíce března probíhal školní turnaj ve vybíjené mezi žáky 4. a 5. tříd. Turnaj ve vybíjené Postupně se mezi sebou utkaly všechny třídy během hodin tělesné výchovy. Vybraní hráči bojovali ze všech sil, zatímco zbylí žáci třídy svému týmu fandili. Některé bitvy byly rozhodnuté pár minut po začátku hry, některá utkání byla napínavá do samého konce. Nakonec se třídy umístily takto:

V úterý 25.3. 2014 proběhl na naší škole již 9. ročník taneční soutěže, kterou připravila paní učitelka Nela Žemlová s žáky 6. S. Na dobrém průběhu soutěže se podílel DJ Michal Pospíšil a fotografka soutěže Vendula Maradová.

Viděli jsme 15 výborných tanečních vystoupení. Vystupující svazovala nervozita, poněvadž měli četné publikum ze strany žáků i vyučujících. Každý tanec byl jedinečný a ani drobné chyby nekazily celkový dojem.

V úterý 18.února 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši nejlepší zeměpisci.

V kategorii A, což jsou žáci 6.třídy, se umístil Milan Kořínek na 7.místě a Lenka Ryšavá na místě 8.
Oba jsou žáci 6.S.
V kategorii B, soutěží žáci 7.tříd, se na 9.místě umístil Marian Frais ze 7.S a na 13.místě Adam Richter ze 7.A.
Kategorie C je nejtěžší, účastní se jí žáci 8. a 9.tříd . Pro nás ale byla nejúspěšnější.
Jan Zbořil z 8.B se umístil na 2.místě a od prvního ho dělilo půl bodu. Monika Hausnerová z 8.S obsadila 11.místo.
17.března se Jan Zbořil zúčastnil krajského kola v ZO. Umístil se na krásném 7. místě.
Všem soutěžícím gratuluji.
Mgr. Nela Žemlová

Ve středu 5. února a v pátek 7. února proběhla školní kola recitační sotěže 2. - 5. tříd. Soutěže se zůčastnilo 28 žáků, kteří postoupili z třídních kol.

Umístění soutěžících:

Starší hoši odehráli svá utkání v pondělí 25. listopadu a mladší hoši o dva dny později - ve středu 27. listopadu . Po vítězství ve skupinách okrskového kola, kde ani jedno z družstev nepoznalo hořkost porážky, postoupila obě družstva na okres do Hranic, kde shodně obsadila třetí místa. Foto z turnajů najdete v galerii.