Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

V úterý 18. února 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši nejlepší zeměpisci.

V kategorii A, což jsou žáci 6. třídy, se umístil Milan Kořínek na 7. místě a Lenka Ryšavá na místě 8. Oba jsou žáci 6.S.

V kategorii B, soutěží žáci 7. tříd, se na 9. místě umístil Marian Frais ze 7.S a na 13. místě Adam Richter ze 7.A.

Během měsíce března probíhal školní turnaj ve vybíjené mezi žáky 4. a 5. tříd. Turnaj ve vybíjené Postupně se mezi sebou utkaly všechny třídy během hodin tělesné výchovy. Vybraní hráči bojovali ze všech sil, zatímco zbylí žáci třídy svému týmu fandili. Některé bitvy byly rozhodnuté pár minut po začátku hry, některá utkání byla napínavá do samého konce. Nakonec se třídy umístily takto:

V úterý 25.3. 2014 proběhl na naší škole již 9. ročník taneční soutěže, kterou připravila paní učitelka Nela Žemlová s žáky 6. S. Na dobrém průběhu soutěže se podílel DJ Michal Pospíšil a fotografka soutěže Vendula Maradová.

Viděli jsme 15 výborných tanečních vystoupení. Vystupující svazovala nervozita, poněvadž měli četné publikum ze strany žáků i vyučujících. Každý tanec byl jedinečný a ani drobné chyby nekazily celkový dojem.

V úterý 18.února 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili i naši nejlepší zeměpisci.

V kategorii A, což jsou žáci 6.třídy, se umístil Milan Kořínek na 7.místě a Lenka Ryšavá na místě 8.
Oba jsou žáci 6.S.
V kategorii B, soutěží žáci 7.tříd, se na 9.místě umístil Marian Frais ze 7.S a na 13.místě Adam Richter ze 7.A.
Kategorie C je nejtěžší, účastní se jí žáci 8. a 9.tříd . Pro nás ale byla nejúspěšnější.
Jan Zbořil z 8.B se umístil na 2.místě a od prvního ho dělilo půl bodu. Monika Hausnerová z 8.S obsadila 11.místo.
17.března se Jan Zbořil zúčastnil krajského kola v ZO. Umístil se na krásném 7. místě.
Všem soutěžícím gratuluji.
Mgr. Nela Žemlová

Ve středu 5. února a v pátek 7. února proběhla školní kola recitační sotěže 2. - 5. tříd. Soutěže se zůčastnilo 28 žáků, kteří postoupili z třídních kol.

Umístění soutěžících:

Starší hoši odehráli svá utkání v pondělí 25. listopadu a mladší hoši o dva dny později - ve středu 27. listopadu . Po vítězství ve skupinách okrskového kola, kde ani jedno z družstev nepoznalo hořkost porážky, postoupila obě družstva na okres do Hranic, kde shodně obsadila třetí místa. Foto z turnajů najdete v galerii.

V měsíci listopadu vyhlásilo SVČ a BIOS Atlas literární a výtvarnou soutěž s názvem

"Tak to vidím já". Žáci se měli zamýšlet nad patologickými jevy naší společnosti, jako je závislost na alkoholu, drogách, šikana a další... Za naši školu se zúčastnili někteří žáci ze 7.B třídy, kteří získali přední místa v literární kategorii 6. a 7. tříd. Obsadili všechny nejvyšší příčky: 1. místo Michal Troníček, 2. místo Michaela Odložilíková a 3. místo Sabina Nejmetová.

Zapsala Eva Skopalíková

Ve středu dne 6. listopadu 2013 proběhla pěvecká soutěž vyhlášená SVČ Atlas a Bios pod záštitou Olomouckého kraje Slavíci z Přerova pro žáky 2. stupně a osmiletých gymnázií z přerovské oblasti. Soutěže se zúčastnilo okolo 60 zpěváků.

V kategorii 6. a 7. tříd reprezentovalo naši školu 6 soutěžících, kteří se umístili vesměs v bronzovém a Eva Štěrbová ze 7.S ve stříbrném pásmu. V kategorii 8. a 9. tříd, kde soutěžilo okolo 30 žáků, naši školu reprezentoval Vojtěch Přívětivý, který vyzpíval nádherné 2. místo s písní Here comes the sun.