Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

3. září - Začátek nového školního roku 2018/19

Nabídka pracovních míst - aktualizováno!

Dne 13.5.2016 se uskutečnila okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků pro žáky základních škol. Naši školu reprezentovala pětičlenná hlídka děvčat ze 4. a 5. ročníku : Veronika Vašíčková, Milada Jakubcová, Aneta Běhalíková, Anna Rakovanová a Jiřina Hradilová.

Těchto pět děvčat a další žáci navštěvují zdravotnický kroužek na naší škole. Soutěž pořádá již mnoho let Český červený kříž Přerov. Ze šesti hlídek I.stupně obsadila děvčata 3.místo. Zvládla dopravu zraněných, obvazovou techniku, improvizovanou i standartní první pomoc. Odměnou jim byly nejen věcné ceny, ale i vědomí, že dokážou v krizové situaci zraněnému člověku pomoci. Jak soutěž probíhala si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Vladimíra Zapletalová