Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité - 21. 9.: Aktuálně k provozu ve školní družině
25. 9. od 16 h: Třídní schůzky 2. - 9. roč.
26.-27. 9.: Adaptační kurz 6.S
1.-2. 10.: Adaptační kurz 6.A,B

Dne 15. 5. 2014 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově a na ZŠ Struhlovsko v Hranicích se konalo okresní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola: Z 5. tříd - František Schröpfer, Tomáš Drkoš a Ondřej Lanč, z 8.S - Matěj Dluhoš.

Velké gratulace patří dvěma žákům - F. Schröpferovi a T.Drkošovi z 5.A - kteří se umístili na 2. místě a tímto postupují do krajského kola, které se uskuteční 6. června v Hranicích na Moravě. Výsledkové listiny najdete zde - 5.třída , 8. třída .