Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny

Ano letošní podzim jsme opravdu trochu cyklisticky ošidili. V podstatě jsme se zúčastnili jen tří akcí a to ve velice skromných Zasloužená špekáčková relaxace počtech.

VII. ročník cyklistické vyjížďky po okolí mikroregionu Dolek, druhý víkend měsíce září, jsme absolvovali jen čtyři. Bez domlouvání. V podstatě jsme se sešli až v cíli.

V první polovině června absolvovali žáci 6.S (sportovní) třídy naší školy sportovní soustředění, jehož základnou byl čekyňský tábor. Alena Bortlíková s Lucčinou fotografií Jeho náplň a průběh byl standardní - sport, hry, závodění, regionální zeměpis a místní přírodní pozoruhodnosti, seznámení se životem na koňské farmě, ale také třeba výtvarná a dopravní výchova. Řeklo by se takové normální soustředění. Až na jednu událost, která určitě za zmínku stojí.

Soutěž proběhla ve středu 16.6.2010. Děti po písemném testu procházely různými stanovišti, kde prokázaly své znalosti slovní zásoby, jednoduché konverzace a skládání krátkých větiček. Jedním z úkolů bylo zapamatovat si co nejvíce obrázků rozmístěných po zdech chodby - samozřejmě anglicky.

Dne 9.6.2010 jsme se sešli v 9 h před ZŠ U Tenisu, od které jsme na kolech Cyklisti z naší školy vyjeli pod Grymovský most s panem učitelem Zbořilem, Krejčím a paní učitelkou Mausovou. Tam jsme se sešli s cyklisty, kteří tento cyklo-běh pořádají každý rok. Společně jsme se vydali na Lagunu, kde byl připraven ohýnek, občerstvení a také program, ve kterém jsme byli obeznámeni s problematikou drog. I přes kousání komárů to byl pro nás příjemně strávený den.

Alena Nedbalová, Katka Pospíšilová, Martin Čollák - žáci 6.B

Soutěž se konala ve středu 9.6.2010. Děti z kroužků AJ Soutěžící pózují s diplomy prokázaly své znalosti slovní zásoby (barvy, čísla, zvířátka, školní a hyg. potřeby, hračky) a také svou paměť při Kimově hře. Všichni soutěžící získali pěkné odměny a certifikáty od SVČM Atlas.

Žáci a žákyně specializovaných dyslektických tříd 2.c, 3.c a 4.c zřídili pod vedením svých třídních učitelekZáhonek a jeho tvůrci Evy Krutilové, Vladimíry Zapletalové a Jany Svobodové okrasný záhonek vlevo od vchodu do naší školy. Celá akce proběhla během dvou týdnů v měsíci dubnu jako jejich příspěvek ke DNI ZEMĚ.

V sobotu 3.4.2010 se uskutečnil cyklovýlet, za poznáním krásné přírody v okolí Přerova. všichni dobří kolaři Sraz k výletu byl v 8,00 před naší školou. Nulová teplota, mlha, slibované sluníčko v nedohlednu. Prvně jsme se zastavili v Krčmani u Strejčkova lomu, kde jsme se hlavně zajímali o velmi poučné tabule a vzácnou chráněnou rostlinu Koniklec.

Jako každý rok se i letos (24. dubna 2010) vypravili naši učitelé, žáci i jejich rodiče a dokonce i paní uklízečkaÚčastníci pochodu Krajem Přerovského povstání na 8 km procházku jarní přírodou. BYLO NÁS 31! Startovali jsme z kavárny BASE CAMP, prošli jsme kolem loděnice, podél Bečvy až k Laguně, kde nás čekala kontrola.