Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité - 21. 9.: Aktuálně k provozu ve školní družině
25. 9. od 16 h: Třídní schůzky 2. - 9. roč.
26.-27. 9.: Adaptační kurz 6.S
1.-2. 10.: Adaptační kurz 6.A,B

thumb_ucebny_06.jpg V úterý 26. listopadu v odpoledních hodinách, kdy už bývá ve školních budovách spíše klidněji, naše škola ožila.

Chodbami proudily skupinky rodičů s dětmi, prarodičů, bývalých i současných žáků školy a dalších návštěvníků. Školu si přišlo prohlédnout více než 300 lidí.

Ve třídách, v odborných učebnách, v družině, v tělocvičnách i na chodbách probíhala řada zajímavých aktivit. Dělaly se pokusy, vařilo se, tančilo, cvičilo, zpívalo, vyrábělo...

Nejmenší děti, které se do školy přišly podívat poprvé, si mohly vyzkoušet cvičení na nářadí, práci s interaktivní tabulí, s počítači a také usednout do školní lavice.

Všem návštěvníkům za jejich přízeň děkujeme.

Nakoukněte do tělocvičny, kuchyňky, odborných učeben, hudebny, počítačové učebny, družiny a tříd. Prohlédněte si interiér školy a činnost zájmových kroužků.