Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny
26. září proběhl na naší škole již 5. ročník akce, která chce poukázat na důležitost cizích jazyků v dnešním životě. Tato akce se koná ve většině evropských států již od roku 2001. Na naší škole si učitelé připravili pro žáky 7. ročníků bohatý program v anglickém, ruském a německém jazyce. V angličtině získali nové informace o vlivu Vikingů na slovní zásobu, zhlédli krátký historický film, v ruském jazyce všechny zaujal typický ruský kroj, samovar a hlavně azbuka, do jejichž tajů se všichni snažili proniknout, v němčině se dozvěděli zajímavé novinky o německy mluvících zemích. Na závěr všechny čekala sladká odměna. Akce se vydařila a doufáme, že se nám povedlo většinu žáků motivovat k učení se cizímu jazyku.