Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Důležité - 21. 9.: Aktuálně k provozu ve školní družině
25. 9. od 16 h: Třídní schůzky 2. - 9. roč.
26.-27. 9.: Adaptační kurz 6.S
1.-2. 10.: Adaptační kurz 6.A,B

Ve středu 6. 12. 2017 procházel naší školou Mikuláš v doprovodu houfu čertů a andělů. Takto nastrojení žáci 9. tříd nic nepodcenili a jejich masky byly opravdu nádherné.

Žáci 1. - 5. tříd netrpělivě očekávali, kdy je tato skupina navštíví a přinese nějaké dobroty. Jejich rozzářené, ale i vyděšené tváře jsou důkazem, že tato tradice má smysl.