Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

21. - 26. ledna - Zimní pobyt v přírodě 5.S
31. ledna - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

V nově vznikajícím EVVO areálu v prostoru školní zahrady byly instalovány příbytky pro hmyz, ptáky a některé savce. Hmyz má možnost zabydlet se v hmyzím hotelu, čmelínech, broučkovnících a motýlovníku. Ptáci nyní na zimu ocení pět krmítek a na jaře šest budek určených pro různé druhy ptáků. Příbytky jsou k dispozici i pro ježka a netopýra. 

Cílem tohoto projektu je kromě instalace uvedených příbytků i zvýšení počtu hmyzu, ptáků i savců na školní zahradě, čímž bude podpořeno opylování rostlin a jejich biologická ochrana. Tento projekt byl sice realizován v průběhu září a října 2017, ale jeho hlavní přínos bude až v příštích letech, kdy žáci kromě sypání slunečnice do krmítek a omezeného pozorování budou moci studovat život ptáků, hmyzu a drobných savců, čímž bude podpořeno jejich EVVO vzdělávání.

Projekt byl podpořen prostřednictvím Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017 a to ve výši 11.050,- Kč.