Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

20. června - Sportovní den 1. stupně stadion Viktorka
21. června - vzdělávací zájezd Vídeň - 8. třídy

Den dětí se pro žáky naší školy konal 2.6. 2017. 6.S vyrazila poznávat Přerov. Jak jinak, než neplánovaně. Děti do poslední chvíle nevěděly, kam se půjde. Aktivity byly připraveny jako soutěž družstev - žáci souboj pojali velice zodpovědně a vytvořili si i vlastí vlajky. 

Body se získávaly za aktivity předem vytvořené - orientace v krajině, poznávání neobvyklých sportovních pomůcek, organizační schopnost, hod netradičním náčiním do terče (opět žáky připraveným), práce s buzolou, ale také za prezentaci svého teamu - triko, vlajka, pokřik. Chtěla bych vyzdvihnout všechny za aktivitu a nadšení, s jakým k úkolům přistoupili. Žáci si tak měli možnost vyzkoušet naživo věci, které v hodinách probírají pouze teoreticky. Navštívili jsme Horní náměstí, Hasičskou zbrojnici (s malou exkurzí), došli jsme až k hvězdárně. Den mohl klidně pokračovat, ale už se nám blížil čas oběda a tak jsme se vrátili do školy :-)...

Chci také poděkovat p.uč. Sloukové a Techetové za jejich přítomnost a pomoc při organizaci v terénu.