Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Rok 2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: "Po roce je z Tenisáčku TENISÁK"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka učebnic a učebních pomůcek pro Základní školu Přerov, U tenisu 4

Rok 2015

Výsledek Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka učebnic a učebních pomůcek pro Základní školu Přerov, U tenisu 4"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka šatních skříněk pro Základní školu Přerov, U tenisu 4"

Výsledek Výzvy č. 2 k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: "Tenisáček na ozdravném pobytu"

aktuálně

Setkání vycházejících žáků a jejich zákonných zástupců se zástupci SŠ a SOU  se uskuteční

v úterý 10. října 2017 od 16:00 do 17:30 v 1. patře.

 

Zákonným zástupcům vycházejících žáků budou vydávány 2 přihlášky a zápisový lístek dne

6. února 2018 od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 17:00 v kanceláři zástupců žeditele v 1. patře.

 

Základní informace

Výchovný poradce: Mgr. Renata Stoklásková

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

 • pondělí:  12:45 - 13:30

 • čtvrtek:    12:45 - 13:30

 • mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě (581 701614, 581 701613)

 • v kanceláři zástupců ředitele v 1. patře

Užitečné kontakty:

 • Pedagogicko-psychologická poradna, Kouřilkova 8, Přerov

tel: 581 217 760

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Informační a poradenské středisko ÚP, Žerotínovo náměstí 21, Přerov

tel. 950 155 266 Mgr. Renata Králíková

 

Trochu si zavzpomínejme jak vypadala naše budova ještě nedávno. thumb_dsc_0006.jpg Po několika měsících stavebních prací už je vše jinak a nově. Prohlédněte si fotografie před, v průběhu a po rekonstrukci. Jak se vám líbí nová tvář naší školy?

V sobotu 27. dubna se sešli žáci a učitelé naší školy, kamarádi, rodiče i prarodiče na již tradičním jarním turistickém pochodu okolím Přerova.

Již po desáté jsme na této akci získali Pohár pro největší skupinu účastníků - byla to opravdu zasloužená cena - bylo nás 76!

Záměr sportovního zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 k 1. 9. 2013

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 vzalo      na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“ a současně schválilo harmonogram opatření směřujících k naplnění tohoto záměru Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Výpis ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. §167,168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedag.pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Vážení strávníci,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které jsme pro Vás připravili ve Školní jídelně U Tenisu 4, Přerov. V současnosti jsou již k dispozici naše webové stránky , na kterých naleznete veškeré informace o provozu ŠJ, aktuální jídelníček, platný ceník, atd.

 • Škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka.

 • Škola s interaktivními učebnami, digitálními pracovišti, moderními sportovišti a školní družinou v samostatných odděleních.

 • Škola, která na široké PC základně s využitím svobodného softwaru učí nejen informatiku.

 • Škola se zavedenou soustavou sportovních tříd Vzdělávání sportovně nadaných žáků se uskutečňuje ve sportovních třídách na I. a II. stupni. Sportovní třídy jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu, důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.

 • Škola zapojena do projektu „Podpora škol formou  projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ – projekt podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci podporou společného vzdělávání, pomáhá škole při společném vzdělávání prostřednictvím personálních šablon – školní speciální pedagog a školní asistent. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků.

 • Škola zapojena do projektu „Mléko do škol“ - podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a ve zdravém stravování. 

 • Škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“  - cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

 • Škola zapojena do projektu Obědy pro děti -  projekt charitativní společnosti  manželů Tykačových Women for Women o.p.s.