Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

21.- 25. května - Škola v přírodě - 4. ročníky
28. května - Fotografování tříd 1. stupně
31. května - Fotografování tříd 2. stupně

Krásné prožití prázdnin, hodně odpočinku, spoustu sluníčka a samé pěkné zážitky vám všem přejí zaměstnanci školy.

Seznam pomůcek, které bude žák potřebovat ve školním roce 2016/2017

Ve středu 8. června 2016 bylo v prostorách přerovského zámku žákům základních škol slavnostně předáno ocenění Scholar 2016. Odměněnými žáky naší školy byli: Vojtěch Přibyl z II.B, Lucie Hrubá ze IV.A a Jana Hrudíková z IX.S. Žákům gratulujeme a přejeme jim hodně dalších studijních i osobních úspěchů. 

V letošním školním roce se do sběru starého papíru zapojilo 428 žáků naší školy. Celkem nasbírali 57 450,5 kg. V soutěži škol zřizovaných MMP obsadila 3. místo a obdržela finanční odměnu. V soutěži tříd ve škole (v přepočtu kg na jednoho žáka) zvítězila třída 5.B a v jednotlivcích první místo obsadil Vojtěch Pikna z 5.B, který nasbíral 2007 kg. Prvních 40 žáků školy bude odměněno - zahrají si bowling a občerstvení jim připraví KRPŠ.

Prohlédněte si podrobné výsledky

Připravili jsme krátkou ukázku cvičení prvňáčků ze sportovní třídy. Pohyb nás baví a věnujeme se mu každý den. Máme ideální podmínky pro gymnastiku i nejrůznější cvičení a hry.

Aktualizovaný seznam kroužků zájmové činnosti ve školním roce 2015/2016

V letošním školním roce se do sběru starého papíru zapojilo 403 žáků naší školy. Celkem nasbírali 63 460 kg. Takovým množstvím sesbíraného papíru jsme se v soutěži škol zřizovaných MMP  zařadili na 2. místo.  V soutěži tříd ve škole (v přepočtu kg na jednoho žáka) zvítězila třída 2.B a v jednotlivcích první místo obsadil Marek Maňák ze 4.A, který nasbíral 2563,5 kg. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a podílí se tak aktivně na ochraně životního prostředí. Prvních 40 žáků školy bude odměněno -  ve středu 24. června si zahrají bowling a KRPŠ jim připraví občerstvení.
Prohlédněte si podrobné výsledky. 

Vážení rodiče,

nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je vyjádření Vašich názorů a postojů k naší práci, kterou se podílíme na vzdělávání a výchově Vašich dětí.  Děkujeme Vám všem, kteří jste se prostřednictvím našeho dotazníkového šetření vyjádřili. Vaše připomínky a náměty projednáme a vnímáme je jako příležitosti k zlepšení. 
Gragicky zpracované výsledky: