Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

23. listopadu - Bruslení 5.S, 6.ABS, 7.ABC (8:30 - 9:30)
30. listopadu - Bruslení (8:30 - 9:30) 1.AS, 2.A, 3.AS, 4.AB
5. prosince - Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)

Rok 2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: "Po roce je z Tenisáčku TENISÁK"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka učebnic a učebních pomůcek pro Základní školu Přerov, U tenisu 4

Rok 2015

Výsledek Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka učebnic a učebních pomůcek pro Základní školu Přerov, U tenisu 4"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka šatních skříněk pro Základní školu Přerov, U tenisu 4"

Výsledek Výzvy č. 2 k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku: "Tenisáček na ozdravném pobytu"

aktuálně

Do 30. listopadu 2017 je třeba podat přihlášky na SŠ, kde žáci budou konat talentovou zkoušku.

Vycházející žáci, navštěvujte Dny otevřených dveří na SŠ.

 

Zákonným zástupcům vycházejících žáků budou vydávány 2 přihlášky a zápisový lístek dne

6. února 2018 od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 17:00 v kanceláři zástupců žeditele v 1. patře.

 

Základní informace

Výchovný poradce: Mgr. Renata Stoklásková

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

 • pondělí:  12:45 - 13:30

 • čtvrtek:    12:45 - 13:30

 • mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě (581 701614, 581 701613)

 • v kanceláři zástupců ředitele v 1. patře

Užitečné kontakty:

 • Pedagogicko-psychologická poradna, Kouřilkova 8, Přerov

tel: 581 217 760

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Informační a poradenské středisko ÚP, Žerotínovo náměstí 21, Přerov

tel. 950 155 266 Mgr. Renata Králíková

 

Trochu si zavzpomínejme jak vypadala naše budova ještě nedávno. thumb_dsc_0006.jpg Po několika měsících stavebních prací už je vše jinak a nově. Prohlédněte si fotografie před, v průběhu a po rekonstrukci. Jak se vám líbí nová tvář naší školy?

V sobotu 27. dubna se sešli žáci a učitelé naší školy, kamarádi, rodiče i prarodiče na již tradičním jarním turistickém pochodu okolím Přerova.

Již po desáté jsme na této akci získali Pohár pro největší skupinu účastníků - byla to opravdu zasloužená cena - bylo nás 76!

Záměr sportovního zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 k 1. 9. 2013

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 vzalo      na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“ a současně schválilo harmonogram opatření směřujících k naplnění tohoto záměru Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Výpis ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. §167,168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedag.pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Vážení strávníci,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které jsme pro Vás připravili ve Školní jídelně U Tenisu 4, Přerov. V současnosti jsou již k dispozici naše webové stránky , na kterých naleznete veškeré informace o provozu ŠJ, aktuální jídelníček, platný ceník, atd.

 • Škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka.

 • Škola s interaktivními učebnami, digitálními pracovišti, moderními sportovišti a školní družinou v samostatných odděleních.

 • Škola, která na široké PC základně s využitím svobodného softwaru učí nejen informatiku.

 • Škola se zavedenou soustavou sportovních tříd Vzdělávání sportovně nadaných žáků se uskutečňuje ve sportovních třídách na I. a II. stupni. Sportovní třídy jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu, důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.

 • Škola zapojena do projektu „Podpora škol formou  projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ – projekt podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci podporou společného vzdělávání, pomáhá škole při společném vzdělávání prostřednictvím personálních šablon – školní speciální pedagog a školní asistent. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků.

 • Škola zapojena do projektu „Mléko do škol“ - podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a ve zdravém stravování. 

 • Škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“  - cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

 • Škola zapojena do projektu Obědy pro děti -  projekt charitativní společnosti  manželů Tykačových Women for Women o.p.s.