Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

21.- 25. května - Škola v přírodě - 4. ročníky
28. května - Fotografování tříd 1. stupně
31. května - Fotografování tříd 2. stupně

Milí rodiče,

termín výběrů do 1.S pro chlapce byl přesunut. Talentové zkoušky pro všechny zájemce o sportovní třídu bude v úterý 9. května 2017 od 16:00

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme v rámci projektu Sportovní škola zaměřená na všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků další sportovní třídu na prvním stupni - třídu 1.S.

Děti ve sportovních třídách na prvním stupni mají v rámci povinné výuky 3 hodiny tělesné výchovy a dále je dětem nabízena jedna hodina sportovních aktivit. Specialitou a nespornou výhodou je, že program vyučovacích hodin i dalších aktivit zaměřených na sport organizuje trenérka gymnastiky a volejbalu po boku s paní učitelkou třídní. Lze tedy realizovat výuku v menších skupinách a odborný i individuální přístup je samozřejmostí.

Podívejte se na krátké video jak výuka tělesné výchovy dětí ve sportovních třídách vypadá.

Pokud budete mít zájem o zařazení vašeho dítěte do sportovní třídy, zaškrtněte u zápisu v zápisovém listu tuto skutečnost.

 

 

V hodině ruského jazyka jsem žákům 8. a 9. tříd navrhla, že by se mohli zapojit do akce, která nás bude stát jen trošku času a přitom může udělat velikou radost. Většina žáků s nadšením souhlasila. Jediným úkolem bylo přinést si do školy hezkou pohlednici.

Vážení rodiče, milí žáci,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 4. ročníku soutěže ve sběru papíru a hliníkových obalů.
Sběr se uskuteční v letošním šk. r. na naší škole v těchto týdnech:

19. – 23. září 2016, 14. – 17. února 2017 a 10. – 12. dubna 2017.

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:
úterý až pátek od 7:00 - 8:00h, v úterý pak i od 14:00 – 16:00h.

Informace pro rodiče našich prvňáčků o organizaci prvních školních dní najdete zde.

Dětem přejeme úspěšné a příjemné vkročení do školy. 

Třídní učitelky - Pavla Kanisová, Lenka Foldynová a Zuzana Žemlová

Milí žáci,

Žáci 2. - 9. ročníku,  zahájíte vyučování ve čtvrtek 1. září 2016 první vyučovací hodinou v 8:00.  

Prvňáčci, přivítáme vás  v 9:00 před školou. Po úvodním slavnostním zahájení půjdete poprvé se svými p. učitelkami do svých tříd a poté do školní družiny, kde se seznámíte se svými p. vychovatelkami.

Vezměte si s sebou dobrou náladu, přezůvky a aktovky první školní den nepotřebujete.