Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny

Vážení rodiče,

i letos se naše škola zúčastní projektu TSMPr - 6. ročníku soutěže ve sběru papíru. Sběr se uskuteční v letošním šk. r. na naší škole v těchto týdnech:

2. – 5. října 2018 a 5. – 8. března 2019

Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdávat sběr ve dnech:

úterý až pátek od 7.00 - 8.00h, ve čtvrtek pak i od 14.00 – 16.00h

Tak, jako v loňském školním roce, pokračuje i letos možnost odevzdávat starý papír také ve sběrnách Technických služeb města Přerova s.r.o. (www.tsmpr.cz), a to ve sběrných dvorech v ulici Na hrázi a v ulici Želatovská, ve všední dny od 6 – 17h, v sobotu od 8 – 12h a v neděli od 12 – 16h.

Sběr můžete rovněž odevzdávat i u firmy Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. (www.suroviny-prerov.cz), a to na provozovně ul. Kojetínská (Po 7-17h, Út-Pá 7-15h, So 7-12h), se kterou má naše škola dlouholetou spolupráci.

V obou případech rodič nahlásí jméno a školu svého dítěte, sběrna vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které žák odevzdá ve škole.

V rámci soutěže TSMPr organizují také sběr hliníkových obalů od nápojů (plechovky). Tyto lze odevzdávat pouze ve sběrných dvorech TSMPr, žák obdrží doklad o množství.

Zároveň připomínáme, že také dlouhodobě pokračuje soutěž ve sběru starých baterií, které mohou žáci odevzdávat ve škole u p. uč. Křístka.

Vážení rodiče a žáci, škola děkuje všem, kteří se v minulých letech zapojili do sběrové akce a podpořili tak aktivitu třídění odpadu v našem městě. Věříme že, naši školu opět touto akcí podpoříte.

Mgr. Michal Pospíšil, ředitel školy