Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny

Vážení rodiče, milí kolegové

chtěl bych Vám touto cestou všem poděkovat za trpělivost a toleranci v době omezeného provozu Školní družiny z důvodu havarijní situace v Mateřské Škole U tenisu.

Berte prosím na vědomí, že na základě doporučení Rady města Přerova nebudeme vybírat úplatu za ŠD v měsíci září v těchto odděleních :

Červená pastelka – paní vychovatelka A. Tomaníková

Žlutá pastelka – paní vychovatelka H. Kohoutová

Děkuji za pochopení

                                                                                             Mgr. Michal Pospíšil

                                                                                                    ředitel školy