Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

3. září - Začátek nového školního roku 2018/19

Nabídka pracovních míst - aktualizováno!

Seznam pomůcek pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

V současné době nabízíme tato volná pracovní místa:

V období prázdnin budou probíhat úřední dny vždy

každou středu od 9:00 - 11:00

Současně upozorňujeme návštěvníky, že od 1.7.2018 budou u nás na škole probíhat stavební práce v prostoru hlavního vstupu do budovy. Využijte tedy prosím bočního (služebního) vchodu a dbejte zvýšené opatrnosti. 

Michal Pospíšil, ředitel školy

Všem žákům naší školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, rodičům, zaměstnancům a přátelům naší školy vydařenou dovolenou. 

S žáky se znovu rádi uvidíme 3. září 2018 při zahájení nového školního roku.

 

Vaše Škola.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat dne 12. června v 16 hodin ve školní jídelně.

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), které nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová, tel. 581268135, mobil 728377766.

Bližší informace najdete zde.

Vážení rodiče,

i přes náš včasný požadavek a příslib VZP o uzavření smlouvy s naší školou, nám dne 4. 5.  2018 VZP oznámila, že pro letošní rok již došlo k vyčerpání finančního limitu v rámci projektu "Za zdravým vzduchem 2018" , které umožňuje čerpání příspěvku na tuzemské ozdravné pobyty.

V případě dotazů se obracejte, prosím, přímo na zdravotní pojišťovnu.

Seznam žáků přijatých do 1.S  ve školním roce 2018/2019 najdete zde.