Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

Již 6. ročník mistrovství školy ve stolním tenisu se uskutečnil 15.10.2008. Soutěžilo se v herně SK Přerov za ochotné pomoci trenérky paní Boháčové.

Kvalifikace se zúčastnilo téměř 80 žáků 4.-9. ročníků. Z nich postoupilo 48 nejlepších, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. Dívky vytvořily kategorii jednu.

Ve středu 17. září se uskutečnil další ročník Běhu o pohár primátora. Běh o pohár primátora - školní reprezentace Za velmi chladného počasí se dařilo i našim závodníkům. Nejlepšího výkonu dosáhl Pavel Řehák, který zvítězil způsobem start - cíl v běhu na 1500m.

Bronzové medaile vybojovali Lucka Nesvadbová na 60m a Ondra Havlíček na osmistovce. Další borci na stupně vítězů nedosáhli, ale jejich umístění v první desítce je příslibem do budoucnosti.

Tuto nabídku předkládá přerovská škola U tenisu nejširší sportovní veřejnosti města a okolí s vědomím skutečné připravenosti tak, jak je níže popsáno.

Záměr: Na naší škole se dlouhodobě věnujeme sportu v nejširším slova smyslu. Sportovní zápolení a soutěživost obecně uplatňujeme jako významný způsob emočního utváření lidské osobnosti. Jsme školou, která se k tomu cíli profiluje po všech stránkách již osm let. Takto byla postavena filosofie školy, vytvořen školní vzdělávací program, personálně budován pedagogický sbor, modelováno vnitřní prostředí školy po stránce myšlení i materiálního zázemí.

Jako vítěz Olomouckého kraje (U Tenisu - Šumperk 1:4, U Tenisu - Prostějov 4:0, U Tenisu - Za mlýnem 3:0) v minikopané mělo naše družstvo právo startovat na kvalifikaci o postup na mistrovství ČR v minifotbale. Kvalifikace se konala ve středu 21.května v Opavě. Chlapci zde zanechali velmi dobrý dojem (U Tenisu - Frýdek-Místek 2:0 a U Tenisu - Morkovice 1:4) a obsadili druhé místo.

27. března 2008 se konalo v herně SK regionální kolo ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 11 škol. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích.
Protože už několik let připravujeme stolní tenisty v kroužcích, byl o nominaci mezi chlapci i dívkami velký zájem. Jako jedna ze dvou škol jsme proto obsadili všechny kategorie.

V měsíci březnu svedlo více než 70 chlapců tuhé boje v mistrovství školy ve florbale . V kategorii šestých a sedmých tříd zvítězilo družstvo ze 7.A. První místo ve starší kategorii 8.-9. vybojovali hoši z 9.B.V měsíci dubnu bude pokračovat mistrovství školy turnajem dívek a smíšených družstev čtvrtých a pátých tříd.
V pátek 14.3.2008 se na sportovním centru Mlýn konal 5. ročník školního minigolfového turnaje ZŠ U Tenisu. Akce se zúčastnilo 30 žáků z 6. - 9. ročníků, kteří se utkali ve 2 kolech na 18 drahách. Vítězové v kategoriích jednotlivců a družstev byli odměněni diplomem a sladkými cenami. Překvapením pro 3 nejlepší jednotlivce byly medaile ve tvaru minigolfových drah. Každý z účastníků si odnesl alespoň malou pozornost.

Původní akci výuky volitelného předmětu Sportovní činnosti jsem chtěl rozšířit i na ostatní zájemce. Nakonec se přidali jen dva a stejně jako všichni ostatní by Vám mohli povídat, jak udělali dobře a jak Ti ostatní mohou litovat, že nešli.

kuželky