Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny

Termín:                  14.9.2006

Přítomni:                 výbor KRPŠ

paní uč. Kanisová

Zápis naleznete v příloze.KRPŠ 405

V příloze naleznete zápis z této schůzky.KRPŠ 4/05 po druhé.

Vážení rodiče!

Rádi bychom umožnili žákům – Vašim dětem – lepší a kvalitnější prožívání volného času nejrůznějšími kulturními a sportovními akcemi. Rádi bychom také přispěli k lepšími vybavení učeben a školní družiny. Z tohoto důvodu byl při škole založen KRPŠ (Klub rodičů a přátel školy).

Zápis ze schůzky výoru KRPŠ při ZŠ U Tenisu 4 Přerov
Datum 13.1.05
Přítomni: celý výbor, p.ředitel Mgr Vojáček.

Datum 24.2.05
přítomni: z výboru KRPŠ se omluvily pí. Valčuhová, pí. Kožaková.
p. ředitel Mgr.Vojáček,
pí. učitelka L.Langrová.

Datum 10.3.05
Přítomni: pí. Kanisová, Zlámalová, Fusková
p. ředitel Mgr.Vojáček
pí. učitelka Langrová