Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5.-9. 11.: Ozdravný pobyt Podmitrov 4. roč. - Fotogalerie
27. 11.: Den otevřených dveří od 14:00 do 17:30

Termín:      1. prosince 2005

Přítomni:    Výbor KRPŠ

       p. uč. Kanisová

       p. ředitel P. Vojáček

Termín:      23.února 2006

Přítomni:    za výbor KRPŠ – Jana Koudelková, Milena Fusková

       p. uč. Kanisová

      

-       p. učitel Krejčí

-       p. učitelka Žemlová

Termín:      9. března 2006

Přítomni:    výbor KRPŠ

       p. uč. Kanisová

       p. ředitel Vojáček

Termín:      27. dubna 2006

Přítomni:    výbor KRPŠ

       p. uč. Kanisová

       p. ředitel Vojáček

Zápis ze schůzky důvěrníků KRPŠ při ZŠ U tenisu 4, Přerov

konané dne 14. března 2006

 

Datum:              21. října 2005

Místo konání:             kancelář ředitelky školní jídelny při  ZŠ  U tenisu 4

Přítomni:              ředitelka ŠJ  p. Ogounová

                             MUDr. Kožaková, M. Fusková – za výbor KRPŠ   

Program:            Projednání stížností  rodičů  na  Školní jídelnu -  ze zápisů z třídních schůzek

 

Dotazník KRPŠ na téma provozu bufetu  v ZŠ U Tenisu 4, Přerov

 

Vážený pane řediteli,

 

s  Vaším souhlasem  proběhla v minulých dnech  mezi rodiči anketa  (dotazník KRPŠ)

o školním bufetu. Rádi bychom Vás informovali o výsledcích této ankety, proto Vám v příloze předáváme oficiální vyhodnocení dotazníků i s komentářem k jednotlivým bodům. Protože se ankety zúčastnily téměř tři čtvrtiny všech rodičů, považujeme tyto výsledky za názor většiny.