Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

5.-9. 11.: Ozdravný pobyt Podmitrov 4. roč. - Fotogalerie
27. 11.: Den otevřených dveří od 14:00 do 17:30

Dne:                13.12.2007

Přítomni:             Výbor KRPŠ (pí. Holzmannová, pí. Danišiková, pí. Koudelková, p. Ryšánek)

                            pí. Kanisová        

Omluveni:            p.řed.Vojáček, pí. Zlámalová, pí. Valčuhová, p.Orálek

Děkujeme všem členům

Klubu Rodičů a Přátel Školy U Tenisu,

 panu řediteli Mgr.Petru Vojáčkovi

a paní učitelce Mgr.Pavle Kanisové

 za perfektní spolupráci v příjemné atmosféře v roce 2007.

Těšíme  se na Vás i v roce příštím.

Krásné svátky a úspěšný rok 2008 přeje

 

Výbor KRPŠ

 

Vážený pane Bartošíku,
jako vedení KRPŠ při ZŠ U Tenisu reagujeme na Vaši odpověď k výsledkům ankety o školním bufetu, která proběhla na konci školního roku 2005/2006.
Bohužel ve Vaší reakci nenalézáme odpovědi na zásadní a jednoznačné výsledky ankety, proto znovu přikládáme přehled výsledků a zdůrazňujeme: