Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

23. listopadu - Bruslení 5.S, 6.ABS, 7.ABC (8:30 - 9:30)
30. listopadu - Bruslení (8:30 - 9:30) 1.AS, 2.A, 3.AS, 4.AB
5. prosince - Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)
Zápis č.7 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 13.6.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Nitschová,
- p.řed. Vojáček, pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová, J.Valčuhová)

PROGRAM:

1.projednáno:
- navržení p.ředitele Vojáčka čestným členem KRPŠ ZŠ U Tenisu
- zhodnocení roku 2012/2013
- veřejné poděkování zastupitelům v NP za postoj při schvalování nového
programu sportovních tříd na 1.st.ZŠ
- potvrzení přijetí grantu Ol.Kraje na 6.ročník Mikul.turnaje fotbalových
benjamínků ve výši 16.000,-Kč


2.schváleno :

- jednohlasné jmenování p.ředitele Vojáčka čestným členem KRPŠ
- dodržení rozpočtu r.2012/2013
- poděkování zastupitelům (JK)
- podpis smlouvy s Ol.Krajem k 6.Mikulášskému turnaji (OH)
- návrh schůzky s nově nastupujícím ředitelem v 7/2013 (OH, JK)

 

Příští schůzka KRPŠ dle situace v 9/2013.


Zapsala: Ol. Holzmannová