Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

23. listopadu - Bruslení 5.S, 6.ABS, 7.ABC (8:30 - 9:30)
30. listopadu - Bruslení (8:30 - 9:30) 1.AS, 2.A, 3.AS, 4.AB
5. prosince - Konzultační hodiny (15:30 - 16:30)
Zápis č.4 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 14.3.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Valčuhová
- pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová. J.Nitschová)

PROGRAM:

1.projednáno:
- organizace a program školního večírku (sál, občerstvení, bufet, vystoupení, tisky..)
- zajištění tomboly
- příprava pro důvěrníky na třídní schůzky 19.3. - sběr, prodej vstupenek a místenek


2.schváleno :
- příspěvek 10,- Kč/žáka na zeměpisné pásmo „Madagaskar" pro 2.stupeň, kino Hvězda
- příspěvek 100,- Kč/žáka na dopravu - lyžařský výcvik p.uč. Zbořil
- příspěvek pro 3.třídy na dopravu na plavání (bude vyčísleno)

 

 

Příští schůzka KRPŠ se uskuteční ve čtvrtek 4.4.2013 v 17 hod, restaurace Floria.

 

Zapsala: Ol. Holzmannová