Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

24. 10.: Vzdělávací zájezd Osvětim - 9. roč.
25. 10.: Bruslení 1.A, 2.BS, 3.A, 4.AS, 5.A.
29.-30. 10.: Podzímní prázdniny
Dne :  20.9.2012

Přítomni:

-    výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Nitschová, Zlámalová  (omluvena Valčuhová)
-    p.řed. Vojáček, pí.uč. Kanisová

PROGRAM:

1.projednáno:
- stav financí KRPŠ k 31.8. cca 324 tis (JK)
- podnět pí.Vodákové a rodičů ze tř. 6.B - prostor pro děti na ukládání školních věcí vzhledem k absenci "domácí" třídy (PV)
- plánované zateplení školy r.2013, pokračující modernizace a digitalizace učeben (PV)
- příprava na tř.schůzky 9.10.2012 - volba výboru KRPŠ, návrh roč. příspěvku 200,- Kč na žáka, nachystat zprávu pro tř.důvěrníky, sraz 15.30 hod. v hudebně
- sběr, bruslení - aktualizace nástěnky INZERCE ve vestibulu
- školní večírek - předběžný termín 12.4.

2.schváleno :
- příspěvek 24 tis + 13 tis. Kč na nákup učebnic - realizováno srpen/září 2012
- příspěvek celkem 15 tis. školní družině (6 odd.) na nákup her a vybavení, na drobné odměny při soutěžích, průběžné čerpání během šk. roku
- přehrávač pro 1.tř.
- florbalové míčky 20 ks cca 800,- Kč
- měřící pásmo cca 800,- Kč
- badmintonová sada 6x, celkem do 2 tis.


Příští schůzka KRPŠ se uskuteční dne 8.11. v 17:00 v restauraci Floria

Zapsala: Ol. Holzmannová