Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

19. - 23. února - Sběr papíru
27. února od 16 h - Školička nanečisto

Základní informace o činnosti Klubu rodičů a přátel školy při Základní škole Přerov, U Tenisu 4

Stanovisko KRPŠ ZŠ Přerov, U Tenisu 4 ke sběrové soutěži Statutárního města Přerov:

Otevřený dopis Odboru školství

Zápisy ze schůzek výboru KRPŠ v elektronické podobě:

Školní rok 2017/18

Školní rok 2016/17

Školní rok 2015/16

Školní rok 2014/15:

Zápis č. 7

Zápis č. 6

Zápis č. 5

Zápis č. 4

Zápis č. 3

Zápis č. 2

Zápis č. 1

Školní rok 2013/14:

Zápis č. 6

Zápis č. 5

Školní rok 2012/13:

Školní rok 2011/12:

Školní rok 2010/11:

Školní rok 2009/10:

Zápis č.3 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 14.2.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Nitschová, Valčuhová
- p.řed. Vojáček, pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová)

Zápis č.4 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 14.3.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Valčuhová
- pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová. J.Nitschová)

Zápis č.5 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 4.4.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Valčuhová
- pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová. J.Nitschová)

Zápis č.6 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 25.4.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Valčuhová, Nitschová, Zlámalová
- pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová, p.ředitel Vojáček

Zápis č.7 ze schůzky KRPŠ
pro školní rok 2012/2013


Dne : 13.6.2013

Přítomni:
- výbor KRPŠ - Holzmannová, Koudelková, Nitschová,
- p.řed. Vojáček, pí.uč. Kanisová, pí.uč.Langrová
(omluvena M.Zlámalová, J.Valčuhová)